החברה למתנ"סים

שר חשביה צאלה

תפקידים בחברה: מנהלת מתנ"ס אלי כהן – רמת השרון

עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן