החברה למתנ"סים

צ

צינגהר זאב

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס מנחמיה, המושבות

עבודה בחברה בין השנים:  1993-2000
עיסוק נוכחי:
כתובת:  אלמגור, ד.נ. כורזים
נייד:
דואר אלקטרוני:

צרניחובסקי צביקה

תפקידים בחברה: מנכ"ל החברה הירושלמית

עבודה בחברה בין השנים:  1980-2010
עיסוק נוכחי:
כתובת:  אפרים וליץ 2, ירושלים
נייד: 050-5316976
דואר אלקטרוני: zvikachemi@gmail.com

צפורי חיים ז"ל

תפקידים בחברה: מייסד ומנכ"ל החברה למתנ"סים

עבודה בחברה בין השנים: 
נפטר בשנת

צציק אלי ז"ל

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס נוה ישראל, הרצליה

עבודה בחברה בין השנים: 
נפטר בשנת

צוראל זהבה

תפקידים בחברה: עוזרת למנהל שיקום שכונות 1982-1987
רכזת ועוזרת למנהל קרן חיים ציפורי 1985-1987

עבודה בחברה בין השנים:  1982-1987
עיסוק נוכחי:
כתובת:  האלה 19, הר אדר
נייד: 052-3608899
דואר אלקטרוני: zurelz@bezeqint.net

צוברי חזקיהו

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס רחובות – חשמונאים
עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן