החברה למתנ"סים

ספיר שרה

תפקידים בחברה: מנהלת מתנ"ס רמות א', ירושלים
עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן