החברה למתנ"סים

סילברמן מרים

תפקידים בחברה: מנהלת מתנ"ס גוננים
עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן