החברה למתנ"סים

מלכה מוטי

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס אשדוד תקוותנו
עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן