החברה למתנ"סים

כלב עופר

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס שער הנגב

עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן