החברה למתנ"סים

יסילביץ דן

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס נשר

עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן