החברה למתנ"סים

זליג נורית

תפקידים בחברה: ע/מנכ"ל ומזכיר הארגון
עבודה בחברה בין השנים:  1990-2016
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן