החברה למתנ"סים

זוהר אמיר ז"ל

תפקידים בחברה: מנהל המינהל הקהילתי בתלפיות מזרח, ירושלים

עבודה בחברה בין השנים:  1998-2000
נפטר בשנת 2000

דילוג לתוכן