החברה למתנ"סים

וידזינסקי מירה

תפקידים בחברה: מנהלת מתנ"ס נתניה – נאות גנים

עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן