החברה למתנ"סים

ארסלן ציון

תפקידים בחברה: מנהל המחלקה לבטחון ובטיחות

עבודה בחברה בין השנים:  1984-2003
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן