החברה למתנ"סים

אסף מיכאל

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס יהוד 1975-1977
מא"ז ת"א והשרון 1977-1979
מנהל ומקים "המחנופש" 1979-1980
מנהל המתנ"ס בית דני מושביץ 1982-1986

עבודה בחברה בין השנים:  1975-1986
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן