החברה למתנ"סים

אנגל עדנה

תפקידים בחברה: מנהלת המחלקה לפיתוח קהילתי

עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני: ae.angel@netvision.net.il

דילוג לתוכן