החברה למתנ"סים

אלאסד עלי

תפקידים בחברה: מנהל מתנ"ס לגיה

עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן