החברה למתנ"סים

אטינגון נירית

תפקידים בחברה: מזכירת יו"ר דירקטוריון החברה
עבודה בחברה בין השנים: 
עיסוק נוכחי:
כתובת: 
נייד:
דואר אלקטרוני:

דילוג לתוכן